LAURAS LÄPPAR – Royal Dramatic Theatre, opening January 31st 2019

Bildresultat för done did do ung scen öst

ATT VÄNDA KLASSRUMSTEATER UPP OCH NER – om projektet Forskning möter scenkonst för barn och föreställningen Done Did Do – ett samarbete mellan ung scen/öst och Tema Barn (LiU)