PARMIDDAGEN – release of radio drama serial, Swedish Radio Drama – New Years Eve, December 31st 2017

ATT VÄNDA KLASSRUMSTEATER UPP OCH NER – om projektet Forskning möter scenkonst för barn och föreställningen Done Did Do – ett samarbete mellan ung scen/öst och Tema Barn (LiU)