LAURAS LÄPPAR – Royal Dramatic Theatre, opening January 31st 2019

Den gemensamma skrivande kroppens politik, Tidskrift för Genusvetenskap Nr. 1 2013