PARMIDDAGEN – release of radio drama serial, Swedish Radio Drama – New Years Eve, December 31st 2017

Den gemensamma skrivande kroppens politik, Tidskrift för Genusvetenskap Nr. 1 2013